Born

Slutet av 1640-talet Sjörup

Dead

Före 1716 Sjörup Nr. 11

Occupation

Åbo i Södra Villie 1668, på nr 11 Sjörup

Mother

Karen Andersdatter

Father

Brother & Sisters

Spouse

Children

ff ff ff mm ff

Notes

Familjen flyttade år 1684/86 från N.Vallösa till Sjörup, där de först bosatte sig på nummer 5. Här bodde de kvar till år 
1694/97, då de flyttade till nummer 11 i samma by. Här finns, mycket riktigt, i mantalslängden för år 1700 en Olof Kylling med 
hustru Elsa. 1702 står dessa skrivna som inhyses på Sjörup nummer 1 men 1710 är de åter på nummer 11, såsom ihshjon. Sjörup 11 
på 1/4 mtl brukades 1710 av åbon på nr 12, Ture Nilsson. 1716 och 1721 var det öde medan det i mtl 1725 hade Gabriel Mårtensson 
(Maijberg) som innehavare. I jordeboken 1662 nämns i Norre Wallösa by en Per Kycklingh på ett helt adelens uthsochne hemman. 
Beträffande denna märkliga Kyllinga-släkt kan blott konstateras att det vid 1600-talets slut förekommer en hel del personer i 
och kring Ljunits härad med just efternamnet Kylling. I jordeboken 1659/1660 nämns på ett frälsehemman i Mossby en Jepe Kyling. 
1686 och 1694 nämns på V.Nöbbelöv nummer 4 en Bengt Kylling, vilken 1696 heter Bengt Olufsson. 1694 och 1696 nämns på 
V.Nöbbelöv nummer 3 en Jöns Kylling (Kiölling) vilken omväxlingsvis även kallas Olsson i efternamn - möjligen/troligen en 
broder till ovannämnde Bengt. 1694 nämns på V.Nöbbelöv nummer 7 en Sigward Kylling. Vidare förekommer representanter för denna 
släkt även på annat håll i detta släktregister, då företrädesvis på Skivarps och Vemmenhögshållet.

Media