User Tools

Site Tools


stefan_hansson:anita_hansson:gustav_olsson:start

Gustav Evald Olsson

Right

Born

1907-06-06 Gängletorp, Ramdala

Dead

1995-12-03 Fågelskog

Occupation

Sjöman
Chaufför
Varvsarbetare

Mother

Father

Brothers & Sisters

Spouse

Children

mf

Notes

-

★1907https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126804_00164
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126783_00101
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126782_00333
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126784_00340
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126784_00030
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126796_00033
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00132611_00028
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00132594_00033
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00132612_00022
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00130031_00068
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00129929_00289
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00130043_00137
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126796_00046
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126784_00237
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126797_00030
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126708_00191
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126622_00144
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126638_00116
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126713_00014#2
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126796_00089#19
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126786_00031
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126797_00093#16
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00132597_00202
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00132597_00244
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00132597_00377
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00132597_00168
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00132614_00046
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126763_00012#4
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126752_00017
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126762_00069
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00130033_00041
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00130045_00226
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00126763_00023#8

Media

Tree

stefan_hansson/anita_hansson/gustav_olsson/start.txt · Last modified: 2020/12/24 13:25 by stefan@hankatt.se